Dave van Brenk

It's better to travel one mile, than to read a thousend books

Wandelen door de Ooijpolder

We maken een prachtige wandeling in het rivierenlandschap van de Ooijpolder. De wandeling gaat over boerenlandpaden. We lopen een stuk over de dijk, door de uiterwaarden van de Waal, tussen heggen, langs wilgen en over graspaden. Onderweg hebben we mooi zicht op het kerkje van Persingen en op de beboste stuwwal bij Beek-Ubbergen. In de verte zien we de brug van Nijmegen. In dit boerenland is de laatste jaren een ecologisch netwerk ontwikkeld van kruidenrijke groenstroken, struweel, poeltjes en bloemrijke oevers van greppels en sloten. We horen een luid gekrakeel van vogels. Dan volgt een bijzonder klinkerweggetje langs de Groenlanden, een nat moerasgebied met halverwege een uitkijktoren.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Dave van Brenk