Dave van Brenk

It's better to travel one mile, than to read a thousend books

Op Urk

Urk is een dorp dat tot 1939 een eiland in de Zuiderzee was. Tegenwoordig is het een dorp binnen de door drooglegging ontstane provincie Flevoland. Hoewel Urk geen eiland meer is, is het typische karakter van Urk bewaard gebleven.

Onder Urkers leeft het eilandgevoel overigens nog steeds, hoewel dat iedere generatie wel iets minder sterk wordt. Men heeft het in Urk daardoor nog steeds over ‘op Urk’ in plaats van ‘in Urk’. Omdat Urk altijd een eiland geweest is, is de scheepvaart en de visserij een belangrijk element binnen Urk. Dat is door de inpoldering niet verdwenen. Nog steeds ligt Urk aan het water en hoewel de Zuiderzee tegenwoordig het IJsselmeer heet, is de visserij nog steeds erg belangrijk voor Urk.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Dave van Brenk