Dave van Brenk

It's better to travel one mile, than to read a thousend books

Gorinchem

Gorinchem

Fortes Creantur Fortibus staat er in het wapen van de stad Gorinchem. Deze wapenspreuk heeft  de betekenis ‘Sterken brengen sterken voort’ en zegt iets over de heldhaftige geschiedenis van de  stad. Gorinchem is een echte vestingstad, gelegen aan de Merwede en de Linge. De  oorspronkelijke vestingwallen met bastions zijn nog vrijwel helemaal intact en daarmee is  Gorinchem de grootste authentieke vesting van Nederland.

Rond 1600 werd de middeleeuwse stad een ‘moderne’ vesting. In 1672 werd Gorinchem  aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen en zo werd het een  belangrijke vesting in de Oude Hollandse Waterlinie. Maar ook in de Nieuwe Hollandse Waterlinie  bleef de stad een strategisch bolwerk.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Dave van Brenk