Dave van Brenk

It's better to travel one mile, than to read a thousend books

Deventer

Deventer groeide vanaf de achtste eeuw uit van een klein dorpje tot een stedelijke nederzetting. Het kreeg een kerk en een klooster, sprokkelde stadsrechten bij elkaar. Vanaf de tweede helft van de negende eeuw zie je in Deventer al de eerste stedelijk huizen in hout. Aanvankelijke met één verdieping, later met meerdere verdiepingen en kelders. Vanaf 1050 komt daarnaast het bouwen in tufsteen op. Deventer is in de late Middeleeuwen een van de rijkere plaatsen van het land. De stad behoort tot de Hanze en richt de blik sterk op het oosten. De ligging aan de IJssel is gunstig, de stad ligt op de route tussen de Rijn en het Baltisch gebied. Deventer is vooral een marktstad, het stuurt er zelf niet zoveel schepen op uit.’

Aan de bloei van Deventer kwam in de zeventiende eeuw echter een einde. ‘De stad maakte toen deel uit van de Republiek en had te lijden onder de Tachtigjarige Oorlog. Dat is ook te zien aan de uitbreidingen van de stad. In de twaalfde en dertiende eeuw was de plaats gegroeid. In de zeventiende eeuw waren er nog twee kleine uitbreidingen, maar verder niet.’ Toen gingen Hollandse steden met de eer strijken.

Deventer is een plaats die bekend staat om de boekenmarkt en het Dickens Festijn, maar ook als groenste stad van Europa, Hanzestad en Koekstad. Het prachtige oude Deventer leer je pas echt kennen tijdens een uitgebreid bezoek. Deventer is een heerlijk compacte stad, waar je makkelijk doorheen kunt wandelen. Het historische oude centrum met de vele monumenten, pleinen en musea is al een ontdekkingstocht op zich.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Dave van Brenk