Dave van Brenk

It's better to travel one mile, than to read a thousend books

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom: modern in een historisch jasje of historisch in een moderne tijd. De stad is trots op haar vele monumenten. De stad straalt historie uit.

De stad is ontstaan op een zandrug in een veengebied dat naar het westen overging in de Scheldedelta. Het veengebied ten oosten van de zandrug werd in het begin van de 13e eeuw ontgonnen. Ter ontwatering doorgroef men de zandrug met een kanaaltje, de Grebbe genaamd, dat door het stadsgebied ter hoogte van de huidige Korenmarkt liep tot aan de Haven. Ter plaatse van de huidige Markt kwam een aantal landwegen samen: de huidige Steenbergsestraat/Fortuinstraat, de Wouwsestraat/Zuivelstraat en de Korte Bosstraat/Hoogstraat. Aldus ontwikkelde zich de stad, die voor de Hertog van Brabant van belang was als vooruitgeschoven bastion tegen de expansie van het Graafschap Zeeland en het Graafschap Holland.

Een schitterend marktplein, een bijzondere toren, een mooie poort, de oude haven, het garnizoen, de vestingwerken? Het pronkstuk van de stad is het Markiezenhof. En voor wie het niet weet- het is een Carnavalstad. Je merkt, dat hier een gemeenschap leeft, die samen met de stad, Bergen op Zoom maakt.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Dave van Brenk